Den svenske model

“Sveriges-modellen” er en arbejdsform i børnesagerne, som en række svenske kommuner har indført. I Danmark kaldes den også “Borås-modellen”, fordi den er kommet til Danmark gennem Borås kommune i Västra Götaland.

I denne model arbejder man med et meget lavt sagstal, en nytænkt og fremskudt sagsbehandling, systematisk inddragelse af familien og netværket, en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tæt tværsektorielt samarbejde.

I Borås i Sverige arbejder socialrådgiverne med 15-20 sager pr. sagsbehandler. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler også et vejledende sagstal på ca. 15-20 sager pr. sagsbehandler, når man arbejder efter Sverigesmodellen.

I Borås i Sverige har man udviklet en model med helt centrale principper:

  • Max. 15-20 børnesager pr. rådgiver
  • Tæt opfølgning i børnesagerne
  • Særlige principper og metoder for selve sagsbehandlingen – altid videns baseret
  • Indsatstrappen (se nedenfor) er helt central – fokus er på mindst muligt indgribende foranstaltning
  • Inddragelse af netværk (familie og professionelle) i alle sager

svenske model
I Danmark har en række kommuner taget skridt til at ændre børnearbejdet ud fra principperne i ’Sveriges-modellen’, og Aktiv Weekend kan i den forbindelse tilbyde anbringelsespladser tilpasset nogle af principperne i den svenske model.

Nogle unge vil det ikke være muligt at anbringe i netværks eller plejefamilier, og de vil måske behøve en længere anbringelse på et opholdssted eller på en døgninstitution, medens andre kun har brug for en kortere anbringelse med fokus på hurtigst muligt at skulle tilbage til deres eget nærmiljø.

Her sidder Aktiv Weekends visitationsteam (bestående af 2 psykologer samt leder) parat til i samarbejde med anbringende kommune at sammensætte det helt rigtige tilbud til den unge.