Organisation

Aktiv Weekend er en fond.

 

Bestyrelse

Tommy Rangstrup (formand for bestyrelsen, socialrådgiver)

Tage Svendsen (advokat)

Jon Broberg (misbrugskonsulent)

Sekretær

Medarbejderrepræsentant

 

 

Opbygning

Aktiv Weekend er organiseret, som vist på nedenstående diagram.

organisationsdiagram