TV2-udsendelse

Kommentar til TV2-udsendelsen “Nødråb fra børnehjemmet”

Aktiv Weekends vigtigste opgave er at skærme og passe på de børn og unge, der er under vores faglige ansvar. Vi sætter den udsatte borgers behov i centrum og vil aldrig dele følsomme og private oplysninger om vores nuværende og tidligere beboere i medierne. Heller ikke hvis det kunne være med til at mindske kritikken af vores tilbud generelt. At tage denne sag op på landsdækkende tv kan kompromittere og få voldsomme konsekvenser for det unge menneske, som udstilles og for de børn unge, hvis hjem bliver til national underholdning.

Vi ved, at vi i udsendelsen ”Nødråb fra Børnehjemmet” vil blive præsenteret med en række udokumenterede påstande, og der findes altid flere sider af samme sag og mange måder, hvorpå man vil kunne udfordre TV2’s præmis for denne udsendelse. Vi har trods dette besluttet os for ikke at stille op til interview om sagen i programmet.

Vores fokus er på kvalitet og trygge rammer for vores børn og unge:

  • Aktiv Weekends vigtigste opgave er at hjælpe og passe på de børn og unge, der er vores faglige ansvar.
  • Vi sætter de udsatte unges behov i centrum. Derfor kommenterer eller deler vi ikke hverken personfølsomme eller private oplysninger om nuværende og tidligere unge.
  • Vi er et specialiseret socialpædagogisk behandlingssted med unge med komplekse og sammensatte socialpsykiatriske udfordringer. Derfor arbejder vi til stadighed for, at personalet har høj faglighed og kan matche de unges komplekse problemstillinger med det fokus at få de unge i bedre trivsel og udvikling.
  • Før en ung flytter ind hos os, er der altid forud grundig og faglig visitation i samarbejde med kommunen, herunder en faglig vurdering hvor hensynet er på den nye unge og de nuværende unge, der er hos os.
  • Alle børn og unge, der er anbragt på Aktiv Weekend, er underlagt myndighedernes tilsyn både kommunens personrettede tilsyn og Socialtilsynet, som sikrer, at kvalitet og behandling er den rette