Brochurer

Her kan du se og downloade Aktiv Weekend’s brochurer

Læs mere om brochurerne længere nede på siden, hvor de også kan ses og downloades som pdf-filer.

Hvad bygger vores værdier på?

AW’s arbejde er baseret på en række kerneværdier, hvoraf troværdighed er den primære, som danner omdrejningspunkt for de fem kerneværdier, som er tillid, åbenhed, ærlighed, rummelighed og respekt.

Et opholdssted i Danmark

Hvordan ser verden ud set fra et opholdssted i Danmark, når øjnene er unge og, synet på verden er lidt skævt?
Det er ikke så nemt at svare på, men som det fremgår af denne bog og dens billeder, er der som i ethvert andet ungdomsliv mange glade stunder af liv og læring, af intensitet og aktivitet.
Bogen illustrerer i tekst og billeder, hvordan et moderne opholdssted skaber trygge og udfordrende rammer for unge, som snublede i starten, og giver dem deres ungdomsliv tilbage.

Klik på billedet for at se og downloade brochuren

Ungdomssanktion – et alternativ til fængsel

Et alternativ der giver mod på livet. Det siger Socialstyrelsen: Ungdomssanktionen er et alternativ til traditionel, ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, som begår alvorlig kriminalitet. Der er tale om en dom til en toårig struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling. Forløbet består af tre faser, som alle er under tilsyn af de kommunale myndigheder.

Klik på billedet for at se og downloade brochuren

Et helt specielt opholdssted for unge

Aktiv Weekend er et opholdssted med to bo-afdelinger. Størstedelen af vores medarbejdere er pædagogisk uddannede og vi har således en velkvalificeret medarbejdergruppe med alsidige kompetencer. Hver bo-afdeling fungerer som et socialpædagogisk opholdssted for 5-7 unge med faste medarbejdere.

Klik på billedet for at se og downloade brochuren