Inddragelse af børn og unge

AW’s politik for inddragelse af børn og unge.

Med udgangspunkt i AW’s værdigrundlag sker medinddragelse af børn og unge efter følgende principper:
I kraft af AW’s pædagogiske progressionstænkning differentieres graden af inddragelse i beslutninger om dagligdag og eget liv ud fra den unges kompetencer.

Det kan være unge, der har brug for en voksenstyret og struktureret hverdag, hvor meget er givet på forhånd, og hvor inddragelse derfor centrerer sig om at kunne være med i valg mellem aktiviteter og deltage i hverdagsagtige ting som udarbejdelse af madplaner m.m. Unge, der er svære at fastholde og har let ved at lade sig rive med af andres handlinger, og som har brug for massiv voksenassistance for at gennemføre en opgave.

De kan være unge, der magter at tage en vis mængde ansvar for deres liv, men som stadig har brug for strukturerede rammer og pædagogisk støtte.

Endelig kan det være unge, som langt hen ad vejen er selvkørende, men fortsat har brug for sikkerhedsnettet fra et døgnbemandet opholdssted. De har en større grad af selvstændighed og er i stand til at tage et selvstændigt ansvar for deres eget liv.

Generelt for bo-afdelingerne:
Ungemødet – tilstræbes afholdt mindst hver 14. dag i forlængelse af boafdelingernes personalemøde. På ungemødet deltager alle husets unge samt de medarbejdere, der er på arbejde.

Formålet med disse møder er:

  • Orientering fra de voksne til de unge.
  • At de unge får lejlighed til at udtrykke, hvad de har behov for i relation til deres ophold i AW: Hvordan det går for dem, om de har problemer, socialt, godt og skidt, ris og ros.

Udviklingsplanen tages som regel op med kontaktpersonen hver 14. dag, hvor de foregående 14 dage diskuteres ud fra udviklingsplanens fokuspunkter. Som resultat af denne dialog fastholdes, revideres eller indsættes nye fokuspunkter for den kommende periode.

Ønsker du at høre mere?

Tøv ikke med at tage kontakt hvis du er interesseret i at høre mere, eller blot har brug for svar.

Heidi Mogensen
Afdelingsleder Stegsdal
Tlf.: +45 2922 1537
E-mail: hm@aktivweekend.dk

Johnny Godskesen
Afdelingsleder Dalgasgade
Tlf.: +45 2922 1542
E-mail: jg@aktivweekend.dk