Kvalitetsikring

Aktiv Weekend arbejder professionelt og målrettet med de unges psykologiske, sociale og faglige udfordringer. For at tilbyde de unge optimale trivsels- og udviklingsmuligheder har Aktiv Weekend prioriteret at have højt kvalificerede stabsfunktioner tilknyttet.

Troværdighed og evidens

Troværdighed og udvikling er essentiel for Aktiv Weekends mål om at være det bedste opholdssted for de unge. Det er afgørende for de unges trivsel og udvikling, at Aktiv Weekend gør, hvad vi siger, vi gør – og at vi gør det rigtige.

Derfor arbejder Aktiv Weekend evidensbaseret og stiller høje krav til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Udgangspunktet i kvalitetssikringen er bl.a. servicelovens § 46, socialtilsynets kvalitetsmodel – og Aktiv Weekends mangeårige erfaring om, hvad der virker i praksis.

 

Kvalitetsteamet

Kvalitetssikringsteamet sikrer gennem løbende kvalitetsundersøgelser, at Aktiv Weekends høje standarder og retningslinjer bliver implementeret.

Afdelingerne får minimum besøg hver 2. uge af kvalitetssikringsteamet.

 

Kvalitetssikringens 5 hovedfaser

Hvad undersøger kvalitetssikringsteamet bl.a.?

Kontinuitet: At den unge sikres kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne. Bl.a. ved at understøtte den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk samt støtte- og/eller kontaktperson. Trivsel og omsorg. Sprog og kommunikation.

Personlig udfoldelse: At den unge sikres muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer, venskaber, netværk og fritidsaktiviteter med. Kendskab til rettigheder. Aktiviteter internt i afdelingen.

Skolegang: At den unge skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse understøttes.

Sundhed: At den unges psykiske og fysiske sundhed og trivsel fremmes. Fx helbredstjek, mulighed for psykologtimer, sund og varieret kost og motion eller forebygge overdreven brug af rusmidler. Hygiejne. Medicinhåndtering. Fysiske rammer. Følge en døgnrytme. Rengøring.

Forberedelse til voksenlivet: At den unge forberedes til et selvstændigt voksenliv. Fx budget og økonomitræning, samarbejdsudviklingsmøder og –planer, inddragelse af de unge, etablering af muligt efterværn. Afholdelse af traditioner og højtider.

Hvad bygger vores værdier på?

AW’s arbejde er baseret på en række kerneværdier, hvoraf troværdighed er den primære, som danner omdrejningspunkt for de fem kerneværdier, som er tillid, åbenhed, ærlighed, rummelighed og respekt.