Psykologteam

Vi har to psykologer psykologer tilknyttet Aktiv Weekend.
Den unge får tildelt en psykolog, alt efter hvilken behandling den unge skal modtage. Der ydes typisk kognitive terapisamtaler eller misbrugssamtaler.

Psykologernes opgaver

 

Behandlingsforløb

Under opholdet på en af Aktiv Weekends afdelinger tilbydes den unge samtaler med en psykologen som et behandlingsforløb. Dette gives, hvis det skønnes, at den unge er motiveret herfor, og kan profitere af et sådan tilbud.

Vores psykologer arbejder grundlæggende som metodiske generalister, idet de møder forskellige unge i meget forskellige livssituationer, der kalder på differentierede tilgange. Der bruges i samtaler en eklektisk tilgang som primært basere sig på kognitiv terapi, men indeholder også elementer af psykodynamisk terapi. Terapiformerne er bredt anvendt og viser gode behandlingsresultater. Samtaleforløb kan også inddrage elementer fra narrativ terapi, ACT, mentaliseringsbaseret terapi, mindfulness, m.m.

Psykologsamtalerne kan hjælpe med bearbejdning af eventuelle traumer, den unge har lidt, og kan ligeledes støtte den unge i at implementere nye og mere konstruktive adfærdsmønstre. Dette behandlingstilbud gælder for alle unge, indskrevet på Aktiv Weekends afdelinger.

 

Sagssupervision

Psykologen deltager desuden ved statusmøder, og der udøves supervision til afdelingernes medarbejdere. Er der behov for en ekstra indsats i forhold til støtte og samarbejde med forældre til vores unge, kan psykologen efter aftale være behjælpelig.

Supervision til det pædagogiske personale er et essentielt redskab til faglig udvikling og professionel pædagogisk støtte. Pædagogerne styrker her deres målrettede og individuelle brug af miljøterapeutiske og pædagogiske værktøjer, og udvikler deres forståelse og bevidsthed om egne roller i forhold til hver enkelt ung.

Uopfordrede ansøgninger

Vi er en stor organisation og har jævnligt brug for nye medarbejdere til vikarstaben, projektansættelser eller faste stillinger. En pædagogisk uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller lærer giver de største ansættelsesmuligheder.

Ansøgninger kan sendes pr. mail via knappen herunder eller pr. post mærket ”Ansøgning”. Vi ser frem til at se din ansøgning.