Pårørende

Forældrekontakt

Det er en vigtig opgave for Aktiv Weekend, både for de unges forløb og deres fremtidige forhold til forældrene, at skabe og opretholde en god og konstruktiv kontakt til de unges forældre.

Forældre har behov for at tale med nogen om deres barns situation, og ofte er det kontaktpersonen (eller afdelingslederen), der opfylder denne rolle i forældrenes øjne. Denne del af forældresamarbejdet kan være ganske krævende, og det er en balancegang, hvor man som professionel skal holde fokus på den unge og ikke på den unges forældre, men samtidig også skal indgå i en konstruktiv kommunikation med forældrene og give dem de redskaber og den vejledning, som man som medarbejder kan. Samtidig er det vigtigt at forældrene informeres om at samarbejdsrelationen mellem medarbejder og forældre er et led i arbejdet med den unge.

Forældre og de unges sociale netværk er velkommen på Aktiv Weekends afdelinger. Det aftales på forhånd med den aktuelle afdeling, så besøget ikke kolliderer med planlagte aktiviteter.

Til forældre og andre besøgende, som har lang rejsetid til Silkeborg, kan Aktiv Weekend være behjælpelig med at finde overnatning.


Ansvar for kontakten

Det er kontaktpersonens opgave som minimum at have kontakt til forældrene hver 14. dag, såfremt det er muligt, og det anbefales, at kontaktpersonen arbejder på at komme til at møde dem, for at begge parter får et godt og personligt kendskab til hinanden, hvilket fremmer kommunikationen og forståelsen for den unges situation. Ideelt er det at hente og/eller bringe den unge på en af de første hjemrejseweekender, da kontaktpersonen således hurtigt i forløbet får mulighed for at se den unge i hjemmemiljøet samt opleve forældrene på hjemmebane. Kontaktpersonen har også ansvaret for at aftale hjemrejse med forældrene.


Afdelingsleder

Afdelingslederne har ansvaret for den mere formelle kontakt til forældrene vedrørende diverse vigtige beslutninger. Ligeledes er det afdelingslederne, der har ansvaret for at sende relevante rapporter til forældre (og sagsbehandler) samt aftale formelle møder (bl.a. statusmøder etc.).

 

Under og over 18 år

Forældrene skal informeres om alle tiltag vedrørende den unge, når denne er under 18 år. Dette er ikke tilfældet, når den unge bliver myndig ved det fyldte 18 år. Det betyder, at der skal indhentes en Samtykkeerklæring fra den unge, om at Aktiv Weekend må informere og samarbejde med forældrene omkring den unges forløb.

Evaluering af forældrenes oplevelse af samarbejdet og af inddragelse i forhold til indgåede aftaler med Aktiv Weekend. sker løbende og i forbindelse med statusmøderne.

Hvad bygger vores værdier på?

AW’s arbejde er baseret på en række kerneværdier, hvoraf troværdighed er den primære, som danner omdrejningspunkt for de fem kerneværdier, som er tillid, åbenhed, ærlighed, rummelighed og respekt.