Ungdomssanktionskoordinator

Aktiv Weekend har valgt at uddanne og ansætte egne koordinatorer til at følge den unge tæt gennem hele forløbet.

Jf. Serviceloven skal alle unge, som idømmes en ungdomssanktion, have tilknyttet en koordinator. Denne skal være tilknyttet under hele forløbet, være den unges kontaktperson og skal sikre sammenhæng mellem faserne.

En del kommuner har ikke så meget erfaring med området, da de sjældent beskæftiger sig med sanktionsforløb. Her tilbyder Aktiv Weekend at stille sig til rådighed med vejledning og assistance. Aktiv Weekend kan støtte kommunen i sagsbehandlingen og kan også være støttekoordinator for kommunens egne koordinator.

Koordinatorens opgaver


Dom

Aftale om opgaver og handlekompetence aftales med den kommunale myndighed.


1. fase

 • Skabe kontakt med den unge
 • Tage kontakt med den unges forældre og netværk og inddrage dem
 • Planlægge, afvikle og lede netværksmøder, samt skrive referat og følge op på aftaler
 • Være opsøgende i forhold til tidligere skole, arbejdsplads for at afdække behov og muligheder for uddannelse og beskæftigelse
 • Introducere den unge til fase 2 – anbringelsesstedet – og anbringelsesstedet til den unge
 • Sikre at overgangen bliver ordentlig forberedt
 • Tage kontakt til relevante aktører


2. fase

 • Planlægge, afvikle og lede netværksmøder samt skrive referat og følge op på aftaler
 • Sikre at den unge og familie inddrages, når målsætninger for handleplanen skal revideres og virkeliggøres
 • Være opsøgende i forhold til skoler, arbejdsplads, herunder kontakt i forbindelse med et evt. skift fra 2. til 3. fase
 • Tage kontakt til behandlere (misbrugskonsulenter, psykologer mv.)
 • Sikre, at overgangen til fase 3 bliver ordentlig forberedt


3. fase

 • Sikre overgangen mellem 2. og 3. fase
 • Sikre at viden fra tidligere faser ikke går tabt
 • Støtte den unge med at finde bolig og etablering
 • Støtte den unge i at skabe og bibeholde en struktureret hverdag
 • Støtte den unge i forhold til uddannelse og/eller arbejde
 • Støtte den unge i at administrere sin økonomi
 • Støtte den unge og forældre til nye samværsformer
 • Støtte den unge til at styrke sit netværk og finde nye samværsformer med netværket
 • Være den unges samtalepartner
 • Motivere og fastholde den unge i behandlingstilbud
 • Støtte og hjælpe den unge med at finde fritidstilbud
 • Støtte den unge i kontakten med offentlige instanser
 • Planlægge, afvikle og lede netværksmøde, samt skrive referat og følge op på aftaler

Ønsker du at høre mere?

Tøv ikke med at tage kontakt hvis du er interesseret i at høre mere, eller blot har brug for svar.

Heidi Sanberg
Afdelingsleder Stegsdal
Tlf.: +45 2922 1537
E-mail: hm@aktivweekend.dk