Om Aktiv Weekend

Aktiv Weekend startede i sin tid som et weekend- og ferietilbud til unge, der var anbragt uden for hjemmet, eller som boede hjemme, men havde brug for at få nogle gode oplevelser i weekender og ferier. Herfra har stedet udviklet sig til at være et stort socialpædagogisk opholdssted med flere afdelinger og en bred målgruppe. Vi har 4 døgnafdelinger, Bo Selv, intern og ekstern skole, samt lager m.m.

“Vores mål er at skabe de bedste rammer og give det bedste tilbud til den unge.”