Information

Aktiv Weekend startede i sin tid som et weekend- og ferietilbud til unge, der var anbragt uden for hjemmet, eller som boede hjemme, men havde brug for at få nogle gode oplevelser i weekender og ferier. Herfra har stedet udviklet sig til at være et stort socialpædagogisk opholdssted med flere afdelinger og en bred målgruppe.

Formalia

Forsikring
Under ophold hos Aktiv Weekend er de anbragte børn omfattet af familieforsikring samt indbo- og ansvarsforsikring tegnet hos Danske Forsikring.

Forsikringen dækker de unge menneskers private genstande ved bl.a. brand, vandskade og tyveri samt det personlige ansvar – herunder også ansvar ifm. med aktiviteter i Aktiv Weekends regi.

Hertil kommer arbejdsskadeforsikring, som dækker ved tilskadekomst med de i Lov om Arbejdsskadeforsikring lovmæssige ydelser, hvoraf de vigtigste dækninger er følgende:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén

Ønskes der nærmere oplysninger om dækningsomfang, kontrakter og priser mv, kan der rettes henvendelse til administrationen på tlf. +45 8681 7376.

Ønsker du at høre mere?

Tøv ikke med at tage kontakt hvis du er interesseret i at høre mere, eller blot har brug for svar.

Heidi Sanberg
Afdelingsleder Stegsdal
Tlf.: +45 2922 1537
E-mail: hm@aktivweekend.dk