Information

Aktiv Weekend startede i sin tid som et weekend- og ferietilbud til unge, der var anbragt uden for hjemmet, eller som boede hjemme, men havde brug for at få nogle gode oplevelser i weekender og ferier. Herfra har stedet udviklet sig til at være et stort socialpædagogisk opholdssted med flere afdelinger og en bred målgruppe. Vi har 4 døgnafdelinger, Bo Selv, en ekstern skole tilknyttet samt lager m.m.

Formalia

Forsikring
Under ophold hos Aktiv Weekend er de anbragte børn omfattet af familieforsikring samt indbo- og ansvarsforsikring tegnet hos Danske Forsikring.

Forsikringen dækker de unge menneskers private genstande ved bl.a. brand, vandskade og tyveri samt det personlige ansvar – herunder også ansvar ifm. med aktiviteter i Aktiv Weekends regi.

Hertil kommer arbejdsskadeforsikring, som dækker ved tilskadekomst med de i Lov om Arbejdsskadeforsikring lovmæssige ydelser, hvoraf de vigtigste dækninger er følgende:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén

Ønskes der nærmere oplysninger om dækningsomfang, kontrakter og priser mv, kan der rettes henvendelse til administrationen på tlf. +45 8681 7376.

Ønsker du at høre mere?

Tøv ikke med at tage kontakt hvis du er interesseret i at høre mere, eller blot har brug for svar.

Heidi Mogensen
Afdelingsleder Stegsdal
Tlf.: +45 2922 1537
E-mail: hm@aktivweekend.dk

Johnny Godskesen
Afdelingsleder Dalgasgade
Tlf.: +45 2922 1542
E-mail: jg@aktivweekend.dk