Ungdomssanktioner

Aktiv Weekend har stor erfaring med ungdomssanktion som et alternativ til traditionel, ubetinget fængselsstraf for unge, der begår alvorlig kriminalitet. Aktiv Weekend oplever, at de fleste unge gennem ungdomssanktion stopper med at begå ny kriminalitet og begynder på en uddannelse.

Hvad er en Ungdomssanktion?

Ungdomssanktion er en dom til en toårig struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling i 3 faser. Alle 3 faser kan foregå via Aktiv Weekends samarbejde med opholdssteder.dk så der er sammenhæng i den unges anbringelse: fase 1 på opholdsstedet Station Nord, fase 2 i en af vores afdelinger hos Aktiv Weekend og fase 3 i Bo Selv.

Der udarbejdes fra start en behandlingsplan i samarbejde med den unge, forældre, sagsbehandler og koordinator. Aktiv Weekend har stort fokus på at få alle vores unge i beskæftigelse, og vi accepterer ikke misbrug. Så snart vores unge er klar til det, forsøger vi at integrere dem i eksterne fritidstilbud i Silkeborg og omegn. Derved forbereder vi dem til fase 3, hvor de forventes at kunne tage større ansvar for deres eget liv og kan begynde på en uddannelse. Vi er af den opfattelse, at et ungt menneskes liv er dyrebart, og vi arbejde systematisk på at ruste hver enkelt til et selvstændigt liv.

Støtte til sagsbehandlingen

Aktiv Weekend har valgt at uddanne og ansætte egne koordinatorer til at følge den unge tæt gennem hele forløbet.