Dalgasgade

Aktiv Weekend Dalgasgade er et opholdssted, hvor de unge kan anbringes over en længere årrække.

Målsætning

Målet er, at den unge bliver i stand til at tage ansvaret for eget liv. Derfor får den unge lov at bære så meget ansvar, som han/hun er parat til, med henblik på at udvikle selvstændighed og ansvarlighed.

Hverdagen tilrettelægges i et samarbejde med den unge og tager udgangspunkt i den unges aktuelle udviklingszone.

De unge mødes af voksne der er tydelige, konsekvente og møder de unge med respekt. Det vil sige voksne, de kan stole på.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 13-18 (23 år). Vi modtager ikke unge, der er fysisk handicappede, eller unge, der har en psykiatrisk diagnose.

Visitation

Visitation foretages af anbringende kommune i samarbejde med vores visitationsteam hos Opholdssteder.dk.

Visitation forudsætter en høj grad af gensidig information. Sagsbehandleren giver en dækkende beskrivelse af den unge og sender alle relevante papirer inkl. handleplan til Opholdssteder.dk. På det grundlag vurderer visitationsteamet den unges muligheder i vores rammer.

Den unge har mulighed for at komme på forbesøg med sin rådgiver/sagsbehandler og evt. også forældre. Her introduceres  den unge til Aktiv Weekend. Vi drøfter normer og holdninger og hører, hvad den unge ønsker.

Inden indflytning skal den unge og indehaver af forældremyndigheden bekræfte ønsket om, at den unge vil/skal bo hos os. Endvidere skal den unge bekræfte, at vedkommende ønsker at deltage i aktiviteter mv.

Arbejdsmetode

Opholdsstedet arbejder med en fast struktureret hverdag med synlige voksne. Der er et fastlagt program for den unge – fra morgen til aften. Der bliver i samarbejde med den unge udarbejdet en individuel udviklings-/behandlingsplan, som bliver taget op en gang hver 14. dag.

Specialskolen som Aktiv Weekend samarbejder med er et mangesidet skoletilbud, hvor man kan sammensætte praktisk og bogligt arbejde. Der er mulighed for at komme i arbejdspraktik, læreplads mm.

Fritidstilbuddene vil som udgangspunkt i starten af den unges ophold være vores egne. Ved hjælp af aktiviteterne søger vi at erstatte en impulsstyret, spændings skabende, kriminel og voldelig adfærd. Aktiviteterne sigter på at give succesoplevelser, som dermed bidrager til, at den unge får en anden oplevelse af sig selv.

Så snart, det er muligt, skal den unge ud og gøre brug af de tilbud, som findes i lokalområdet. Det drejer sig såvel om undervisning, arbejde og fritid, således at de unge får en så normal hverdag som muligt.

De unge deltager i ungemøde hver 14. dag, endvidere forventes det, at de deltager i den daglige aftensmad, med mindre de er forhindret af skole/arbejde eller en fritidsinteresse. De unge indgår aktivt i tilrettelæggelse af madplan, madlavning og rengøring af huset.

Weekender tilrettelægges med den enkelte unge og familien. Hver anden weekend er der betalt hjemrejse.

Vi arrangerer endvidere forskellige ture i løbet af året. F.eks. skitur til Sverige eller Norge. Hvis der er interesse herfor arrangeres også dykkerture. Aktiv Weekend råder over dykkerudstyr, og den unge kan tage dykkercertifikat.

Derudover Aktiv Weekend har adgang til Opholdssteder.dk´s aktivitetslager hvor der findes motorbåde, kanoer, surfudstyr, våddragter, fiskegrej, udstyr til udeliv og meget mere.

Forældresamarbejde

Et positivt forældresamarbejde kan være væsentligt i forhold til om en anbringelse får et positivt resultat. Derfor ønskes forældrene involveret så meget, som det nu er muligt. Det er målet, at den unge og familien kommer frem til et realistisk billede af, hvad de kan bruge hinanden til, samt en måde at omgås hinanden på, som er respektfuldt for alle parter.

Det er muligt for pårørende til de unge løbende at deltage i netværksmøder med andre pårørende. Møderne bliver afholdt af Aktiv Weekends tilknyttede psykologer.

Medarbejderstab

På Dalgasgade består det pædagogiske personale af 6 faste medarbejdere, heraf 1 afdelingsleder og en stedfortræder for afdelingslederen. Afdelingen trækker på Opholdssteder.dk stabsfunktioner med leder, psykologer, sygeplejerske, controller, supervisor, pædagogiske konsulenter, kontorpersonale, vikarer og lagerpersonale.

Kontakt

Dalgasgade 39
8600 Silkeborg
Tlf.: +45 2922 1544
E-mail: dalgasgade@aktivweekend.dk

Afdelingsleder


Heidi Sanberg
Tlf.: +45 2922 15 37
E-mail: hm@aktivweekend.dk