Dalgasgade

Aktiv Bo Dalgasgade er en boafdeling, hvor de unge kan anbringes over en længere årrække.

Målsætning

Målet er, at den unge bliver i stand til at tage ansvaret for eget liv. Derfor får den unge lov at bære så meget ansvar, som han/hun er parat til, med henblik på at udvikle selvstændighed og ansvarlighed.

Hverdagen tilrettelægges i et samarbejde med den unge og tager udgangspunkt i den unges aktuelle udviklingszone.

De unge mødes af voksne der er tydelige, konsekvente og møder de unge med respekt. Det vil sige voksne, de kan stole på.

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 13-18 (23 år). Vi modtager ikke unge, der er fysisk eller psykisk handicappede, eller unge, der har en psykiatrisk diagnose.

Visitation

Visitation foretages af anbringende kommune i samarbejde med Aktiv Weekend.

Visitation forudsætter en høj grad af gensidig information. Sagsbehandleren giver en dækkende beskrivelse af den unge og sender alle relevante papirer inkl. handleplan til AW. På det grundlag vurderer vi den unges muligheder i vores rammer.

Den unge har mulighed for at komme på forbesøg med sin rådgiver/sagsbehandler (plus evt. forældre, o.a.), hvor den unge introduceres til AW. Vi drøfter normer og holdninger og hører, hvad den unge ønsker.

Inden indflytning skal den unge og indehaver af forældremyndigheden bekræfte ønsket om, at den unge vil/skal bo hos os. Endvidere skal den unge bekræfte, at vedkommende ønsker at deltage i aktiviteter mv.

Arbejdsmetode

Boafdelingen arbejder med en fast struktureret hverdag med synlige voksne. Der er et fastlagt program for den unge – fra morgen til aften. Der bliver i samarbejde med den unge udarbejdet en individuel udviklings-/behandlingsplan, som bliver taget op en gang hver 14. dag.

Special Skolen er et mangesidet skoletilbud, hvor man kan sammensætte praktisk og bogligt arbejde. Der er mulighed for at komme i arbejdspraktik, læreplads mm.

Fritidstilbuddene vil som udgangspunkt i starten af den unges ophold være vores egne. Ved hjælp af aktiviteterne søger vi at erstatte en impulsstyret, spændings skabende, kriminel og voldelig adfærd. Aktiviteterne sigter på at give succesoplevelser, som dermed bidrager til, at den unge får en anden oplevelse af sig selv.

Så snart, det er muligt, skal den unge ud og gøre brug af de tilbud, som findes i lokalområdet. Det drejer sig såvel om undervisning, arbejde og fritid, således at de unge får en så normal hverdag som muligt.

De unge deltager i ungemøde hver 14. dag, endvidere forventes det, at de deltager i den daglige aftensmad, med mindre de er forhindret af skole/arbejde eller en fritidsinteresse. De unge indgår aktivt i tilrettelæggelse af madplan, madlavning og rengøring af huset.

Weekender tilrettelægges med den enkelte unge og familien. Hver anden weekend er der betalt hjemrejse.

Vi arrangerer endvidere forskellige ture i løbet af året. F.eks. skitur til Sverige eller Norge. Hvis der er interesse herfor arrangeres også dykkerture o.a. Aktiv Weekend råder over dykkerudstyr, og den unge kan tage dykkercertifikat (Padi).

Forældresamarbejde

Et positivt forældresamarbejde kan være væsentligt i forhold til om en anbringelse får et positivt resultat. Derfor ønskes forældrene involveret så meget, som det nu er muligt. Det er målet, at den unge og familien kommer frem til et realistisk billede af, hvad de kan bruge hinanden til, samt en måde at omgås hinanden på, som er respektfuldt for alle parter.

Det er muligt for pårørende til de unge løbende at deltage i netværksmøder med andre pårørende. Møderne bliver afholdt af Aktiv Weekends psykologer.

Samarbejdspartner

I samarbejdet med den anbringende myndighed ønsker vi som institution et besøg ca. hver 3. måned. Der bliver afholdt statusmøde hvert halve år.

Første gang dog efter 3 mdr., hvor forældre og sagsbehandler eller konsulent forventes at deltage. I forbindelse med disse møder vil vi have udarbejdet en skriftlig rapport.

Medarbejderstab

På Dalgasgade består det pædagogiske personale af 6 faste medarbejdere, heraf 1 afdelingsleder og en stedfortræder for afdelingslederen. Afdelingen trækker på Aktiv Weekends stabsfunktioner med leder, pædagogiske konsulenter, psykologer, vikarer, personale med særlige opgaver, kontorpersonale og lagerpersonale.

Kontakt

Dalgasgade 39
8600 Silkeborg
Tlf.: +45 2922 1544
E-mail: dalgasgade@aktivweekend.dk

Afdelingsleder

Mohamed Adnan
Tlf.: +45 2922 1542
E-mail: Mohamed@aktivweekend.dk